Over de verkiezing

Met de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ kan het publiek zich uitspreken over onze natuur, verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid én zetten we onze mooiste natuurgebieden en landschappen voor binnen- en buitenlandse bezoekers op de kaart. Deze verkiezing draagt bij aan de bekendheid van onze natuur, en daarmee aan de waardering ervoor.

“Wat is ons  mooiste, meest unieke en bijzondere natuurgebied of landschap? Waar kun je onze geschiedenis het best lezen én beleven? Welk gebied kan de waardering van de natuur in heel Nederland op een hoger plan tillen en publiek uit de hele wereld trekken?”

Die vraag stelt staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam aan het publiek. Hij is als  verantwoordelijk voor natuur en nam in maart het initiatief voor deze publieksverkiezing op het Festival Nationale Parken.

Stemmen kan tot en met 31 oktober op wat u het mooiste natuurgebied vindt. 

Hoe verloopt de publieksverkiezing?

Grenspark Limburg is als Limburgs natuurgebied genomineerd! Bekijk hier hoe mooi dit gebied is:

Filmpje Grenspark Limburg
Tot en met 31 oktober kan je stemmen op jouw ‘Mooiste Natuurgebied’. Aansluitend maakt staatssecretaris Martijn van Dam de winnaars bekend. De drie gebieden met de meeste stemmen van het publiek zullen worden uitgeroepen tot winnaars.

Wat ontvangen de winnende mooiste gebieden?
Elk winnend gebied ontvangt een bijdrage van maximaal € 300.000 van het ministerie van Economische Zaken om de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied verder te verbeteren en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten.

De winnende mooiste natuurgebieden ontvangen daarnaast ondersteuning in de vorm van kennis en kunde voor de ontwikkeling van het gebied zelf en voor de positionering van het gebied. En er wordt hen de mogelijkheid geboden onderdeel te zijn van een landelijke campagne waarmee de Nederlandse natuur verder op de kaart gezet zal worden.

€ 1,5 miljoen extra voor natuurgebieden en landschappen
Om de Nederlandse natuur verder te ondersteunen en om mensen meer te betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft, stelt het ministerie € 1,5 miljoen extra ter beschikking om deze doelen – kwaliteit, toegankelijkheid en het beter op de kaart zetten van de natuur – te realiseren. De extra investering voor het Programma Nationale Parken van Wereldklasse is aanvullend op de eerder toegezegde € 2,5 miljoen tot 2018. In totaal wordt er dus komende jaren € 4 miljoen uitgetrokken voor Nederlandse natuurgebieden en -landschappen. Uit deze € 4 miljoen worden ook de investeringen voor de winnende gebieden gefinancierd.

Alle deelnemende gebieden worden daarnaast ondersteund door middel van:

  • Toegang tot monitoring- en onderzoeksgegevens over bezoek aan natuurgebieden.
  • Ondersteuning en inzet van kennis van het Programma Nationale Parken van het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over onder meer markt, merkpositionering en merkontwikkeling en het ontwikkelen van belevingsconcepten.
  • Kennisuitwisseling met andere gebieden en met partners van het Programma Nationale Parken, zowel nationaal als internationaal.
  • Extra impuls voor het eigen gebiedsproces, ondersteuning bij ruimtelijk ontwerp- en planvorming.
  • Ondersteuning in hoe zij inkomsten kunnen verwerven in hun gebied, zodat zij extra kunnen investeren in het versterken van het natuurgebied en bovendien de toegankelijkheid voor bezoekers kunnen verbeteren. Mogelijkheden hiervoor liggen bijvoorbeeld in de verhuur van huisjes aan de randen van een gebied, of aan de verhuur van fietsen, fluisterbootjes en kano’s.

 

Waarom deze verkiezing? 
Nederland heeft veel mooie natuurgebieden. De (inter)nationale natuurwaarden van deze gebieden zijn bijzonder en hoog. De karakteristieke Nederlandse landschappen, stadjes, dorpjes, waterwerken etc. zijn nauw verweven met de natuurgebieden. Toch zijn veel van deze gebieden onbekend bij het grote publiek. Zonde, want onbekend maakt vaak onbemind.

Met deze verkiezing wil staatssecretaris Van Dam de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Hollandse tulpen en molens. Hierbij is het van groot belang dat er een goede balans is tussen het beschermen van de natuur en het beleven van de natuur.

De publieksverkiezing is een onderdeel van het meerjarig programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met NBTC Holland Marketing, VNO-NCW/MKB Nederland, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Staatsbosbeheer, IPO, ANWB, Gastvrij Nederland, Landschappen NL, Samenwerkingsverband Nationale Parken, Natuurmonumenten, Federatie Particulier Grondbezit, het College van Rijksadviseurs en C. Slager.

Bron: https://www.mooistenatuurgebied.nl/over-de-verkiezing