Privacy Statement

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. gevestigd aan Zwembadweg 2, 6061EZ Posterholt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie zijn wij

De Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. is de Vereniging van Eigenaren van Vakantiepark ’t Posterbos.

posterbos@posterbos.nl

Zwembadweg 2, 6061 EZ Posterholt.

Telefoonnummer: 0475 – 402589

 

De parkmanager is de functionaris gegevensbescherming van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. Hij/ zij is te bereiken via posterbos@posterbos.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn, omdat u als gast een vakantiehuis boekt, eigenaar bent van één van de vakantiehuizen of solliciteert op een openstaande vacature.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Verblijfsplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Websitebezoek

– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren, of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via posterbos@posterbos.nl. Wij verwijderen dan deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U korting te kunnen geven onder bepaalde voorwaarden;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Uw sollicitatie te kunnen behandelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ’t Posterbos U.A. )tussen zit.

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Boekingssysteem Eurecrea

– Aanmeldsysteem nieuwsbrief Mailchimp

– aanmeldformulier nachtregistratie of sollicitatie op de website

– Contactformulier op de website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens – 5 jaar – voor nieuwe boeking – direct mailing

Personalia – 5 jaar – voor nieuwe boeking – direct mailing

Adres – 5 jaar – voor nieuwe boeking – direct mailing

De gegevens die voor een sollicitatie van belang zijn, worden net zolang bewaard als de sollicitatieprocedure duurt. Indien u niet wordt aangenomen, worden alle gegevens binnen 4 weken verwijderd uit onze systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie  is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw PC, tablet of smartphone. Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de website van Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast  plaatst Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gebruikte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen er van.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast  kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar posterbos@posterbos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ’t Posterbos U.A.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A. heeft de volgende maateregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen d.m.v. beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) en wij versturen uw gegevens uitsluitend via de beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL).

Coöperatieve Vereniging van Eigenaars ‘t Posterbos U.A  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via posterbos@posterbos.nl.

Stel uw vraag

  Optioneel: favoriete vakantiehuis:

  Optioneel: periode waarover uw vraag gaat:

  tot en met